חלה רגילה - חלות - עמית דברי מאפה
חלות
חלות

חלה רגילה

20 יח' | פרווה 6031